Ѿносно

Сайтът STUDIO-BEROV.EU е създаден от Студио Беров ООД. Дружеството е регистрирано през 2011г.

Управител

Красимир Беров.

ЕИК

201637055

Предмет на дейност

Графичен и индустриален дизайн, предпечат и печат; производство и продажба на печатни изделия и рекламни материали; рекламна и издателска дейност; разработка на софтуерни продукти; търговия със стоки в първоначален или преработен вид; транспортна и спедиционна дейност; строителни, ремонтни и довършителни услуги; сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството, търговско представителство и посредничество, туристически дейности и селски туризъм, обществени вътрешни и международни превози на пътници и товари, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.